Main content

Alert message

20 เม.ย.62 ผบ.ทสส. ประธานกิตติมศักดิ์ ชมรมจักรยาน กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ร่วมกิจกรรม "ปั่นปลูกป่า" ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) โดยมี จก.สส.ทหาร ประธานชมรมจักรยาน กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ

 

 

 

ชมรูปภาพเพิ่มเติม