Main content

Alert message

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานกิตติมศักดิ์  ชมรมจักรยานกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้จัดกิจกรรม "ปั่นปีนเขา" ขึ้นที่โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีกำลังพลและ ครอบครัว ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก