Main content

Alert message

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานกิตติมศักดิ์  ชมรมจักรยานกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้จัดกิจกรรม "ปั่นปีนเขา" ขึ้นที่โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีกำลังพลและ ครอบครัว ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

20 เม.ย.62 ผบ.ทสส. ประธานกิตติมศักดิ์ ชมรมจักรยาน กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ร่วมกิจกรรม "ปั่นปลูกป่า" ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) โดยมี จก.สส.ทหาร ประธานชมรมจักรยาน กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การต้อนรับ

เมื่อวันอังคารที่ 9 เม.ย.62 เวลา 1500ชมรมจักรยาน บก.ทท. จัดการแข่งขันจักรยาน Slow Ride Slow Life เพื่อชิงรางวัลประเพณีสงกรานต์ จาก ผบ.ทสส. ณ ลานเอนกประสงค์ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ