Main content

Alert message

เมื่อวันอังคารที่ 9 เม.ย.62 เวลา 1500ชมรมจักรยาน บก.ทท. จัดการแข่งขันจักรยาน Slow Ride Slow Life เพื่อชิงรางวัลประเพณีสงกรานต์ จาก ผบ.ทสส. ณ ลานเอนกประสงค์ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ

2 มีนาคม 2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วย พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร และพลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร นำกำลังพล ปั่นจักรยาน เปิดชมรมจักรยาน กองบัญชาการกองทัพไทย “Green Bike White Society” 

    เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 ผอ.ศทส.สส.ทหาร / เลขาฯ ชมรมจักรยาน บก.ทท. นำผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตรวจพื้นที่เพื่อซักซ้อมแผนการปฏิบัติ "ปั่นปลูกป่า" ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบก (บางปู) และ สนามปั่นจักรยานเจริญสุข มงคลจิต (Sky Lane)