Main content

Alert message

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานกิตติมศักดิ์  ชมรมจักรยานกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้จัดกิจกรรม "ปั่นปีนเขา" ขึ้นที่โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีกำลังพลและ ครอบครัว ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก <Finished!!!>  new

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค.62 เวลา 0500 ชมรมจักรยานกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรม ปั่นมอบเสื้อ limited ขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย <Finished!!!>

ชมรมจักรยาน บก.ทท. จัดการแข่งขันจักรยาน Slow Ride Slow Life เพื่อชิงรางวัลประเพณีสงกรานต์ จาก ผบ.ทสส. ณ ลานเอนกประสงค์ บก.ทท. แจ้งวัฒนะ <Finished!!!>

ชมรมจักรยาน กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ร่วมกิจกรรม "ปั่นปลูกป่า" ณ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)