Main content

Alert message

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ประธานกิตติมศักดิ์  ชมรมจักรยานกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ได้จัดกิจกรรม "ปั่นปีนเขา" ขึ้นที่โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีกำลังพลและ ครอบครัว ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก <Finished!!!>  new

 ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม  |  ตรวจสอบรายชื่อ


กิจกรรม “ปั่นปีนเขา” ของ ชมรมจักรยาน บก.ทท. ณ รร.ตท.สปท.
วันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒กำหนดการ

๒๘ มิ.ย.๖๒
      
๑๓๓๐ – ๑๗๓๐   - ลงทะเบียนเพื่อฝากรถจักรยานขึ้นรถบรรทุก บริเวณหน้าอาคาร ๗ บก.ทท.
๑๗๓๐ – ๑๘๓๐   - รถบรรทุกเดินทางไป รร.ตท.สปท.

๒๙ มิ.ย.๖๒

๐๕๐๐                - รถโดยสารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางออกจาก บก.ทท.

๐๗๐๐                - รถโดยสารผู้เข้าร่วมกิจกรรม ถึง รร.ตท.สปท. รับรถจักรยานและรับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องประชุม
                         - นายทหารชั้นยศนายพล/พักคอย/ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอัศวิน

๐๗๓๐               - ผบ.ทสส. เดินทางมาถึง รร.ตท.สปท. และรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอัศวิน

๐๗๓๐               - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมบริเวณลาน บก.รร.ตท.สปท.

๐๗๔๕              - ผบ.ทสส. วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕  (บริเวณลานหน้า บก.รร.ตท.สปท.)
                        - ผบ.ทสส. กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๐๘๐๐               - เริ่มปั่นจักรยานออกจาก รร.ตท.สปท. ไป รร.จปร.
                        - ผบ.ทสส. เข้าพักห้องรับรอง ฯ
                        - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมบริเวณลานหน้า บก.รร.จปร.
                        - ผบ.ทสส. วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕
                        - ถึง รร.จปร. ถ่ายภาพหมู่ บริเวณลานหน้า บก.รร.จปร.             
                        - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเส้นทาง A ปั่นจักรยานกลับ รร.ตท. พักคอย
                        - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเส้นทาง B ปั่นจักรยานไปอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ
                        - ผบ.ทสส. และคณะปั่นเส้นทาง VIP เพื่อซ้อมไตรกีฬา
                        - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเส้นทาง B ปั่นจักรยานถึงอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ พักคอยรอถ่ายภาพหมู่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำฯ
                        - ผบ.ทสส. และคณะ ปั่นจักรยานถึงห้วยน้ำโจนรีสอร์ท พักผ่อนและเปลี่ยนจักรยานจากเสือหมอบเป็นเสือภูเขา
                        - ผบ.ทสส. และคณะ ปั่นจักรยานถึงอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ ร่วมถ่ายภาพหมู่
                        - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเส้นทาง B ปั่นจักรยานกลับ รร.ตท.สปท. พักคอย
                        - ผบ.ทสส. และคณะปั่นจักรยานไปศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง (มอบสิ่งของให้เจ้าหน้าที่)
                        - ผบ.ทสส. และคณะ ปั่นจักรยานถึงห้วยน้ำโจนรีสอร์ท พักผ่อนและเปลี่ยนจักรยานจากเสือภูเขาเป็นเสือหมอบ
                        - ผบ.ทสส. และคณะ ปั่นจักรยานกลับ รร.ตท.สปท.
                        - ถึง รร.ตท.สปท. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหาร นตท.

๑๓๓๐               - ผบ.ทสส. เดินทางกลับ


ปั่นปีนเขา

 

routh A

 

routh B

  

vip tri